SERVIS FAB

Výroba bytových kľúčov a autokľúčov

Opravy zámkov, autozámkov, palivových uzáverov

Výroba kľúča podľa dodaného zámku

Výroba vložky FAB, visiaceho zámku FAB podľa kľúča

Výroba centrálneho a generálneho kľúča

Zákaznicky profil FAB-FRIGEL, ktorý sa dá vyrobiť len u nás